Klachtenregeling

Als u therapie hebt gehad van de oefentherapeut hopen we dat het naar uw tevredenheid is geweest. Zegt u het dan aan anderen. Heeft u een gevoel van ontevredenheid of een klacht, zegt u het dan ons. Wilt u meer doen met uw klacht, dan kunt u dat hier aangeven. Uw klacht kunt u digital indienen op: www.klachtenloketparamedici.nl

Op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/KLP/klachtofgeschil wordt u uitgelegd hoe u uw klacht kunt indienen.